نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زرند > آرشیو > برنامه امتحانات پایان ترم۴۰۱۲ نیمسال ۲سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ علمی کاربردی زرند
۳۴۸ بازدید

برنامه,امتحانات,پاین,ترم,نیمسال,دوم,مرکز,آموزش,علمی,کاربردی,جهاد,دانشگاهی,زرند,4012,,,

برنامه امتحانات پایان ترم۴۰۱۲ نیمسال ۲سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ علمی کاربردی زرند

امتحانات پایان ترم ۴۰۱۲ نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زرند از شنبه ۲۷خرداد۱۴۰۲ در محل دانشکده برگزار میگردد.
تاریخ امتحانات دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی و تربیت بدنی توسط مدرسین تعیین و برگزار میگردد.

کد درس نام درس گروه تاریخ امتحان شروع امتحان کد درس نام درس گروه تاریخ امتحان شروع امتحان
۱۴۸۱۹ سیستم های انبارداری ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۸:۰۰ ۲۹۲۰ اجرای مفاد اسناد رسمی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۰
۲۳۵۹۹ ماشین ac و ترانس ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۸:۰۰ ۲۹۴۱ اجزای ماشین۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۰
۳۱۳۱۳ اقتصاد مقاومتی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۸:۰۰ ۳۱۵۳۵ حقوق اجرای اسناد رسمی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۰
۳۱۳۱۴ حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۸:۰۰ ۳۱۸۱۷ زبان تخصصی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۰
۳۱۵۱۸ ادله اثبات دعوی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۸:۰۰ ۳۵۲۷ استانداردهای فولاد ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۰
۳۱۸۳۴ اصول و فنون مذاکره ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۸:۰۰ ۱۳۵۹۰ زبان تخصصی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۲:۰۰
۳۴۷۶ استاتیک و مقاومت مصالح ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۸:۰۰ ۱۳۵۹۰ زبان تخصصی ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۲:۰۰
۳۴۷۷ استاتیک و مقاومت مصالح ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۸:۰۰ ۱۷۷۲۶ عملیات حرارتی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۲:۰۰
۱۲۴۰۳ ریاضی عمومی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۰ ۳۸۵۳ اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۲:۰۰
۱۲۴۰۳ ریاضی عمومی ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۰ ۵۳۱۶ الکترونیک صنعتی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۲:۰۰
۱۲۴۰۳ ریاضی عمومی ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۰ ۵۶۹۸ انتقال و توزیع انرژی الکتریکی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۲:۰۰
۱۲۴۰۴ ریاضی عمومی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۰ ۵۷۰۴ انتقال حرارت ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۲:۰۰
۱۲۴۱۶ ریاضی عمومی۲ ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۰ ۵۷۰۴ انتقال حرارت ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۲:۰۰
۴۸۶۳ اصول میکرو کامپیوتر ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۰ ۵۷۰۵ انتقال حرارت ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۲:۰۰
۱۱۱۵۲ حقوق بین الملل خصوصی۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۰ ۱۱۵۱۶ خواص فیزیکی مواد ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۸:۰۰
۱۲۳۴۱ ریاضیات کاربردی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۰ ۱۳۰۳۸ روشهای آنالیز مواد ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۸:۰۰
۱۶۵۱۸ طراحی CAD/CAM ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۰ ۱۳۱۸۰ روشهای تولید مخصوص ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۸:۰۰
۲۳۳۳۰ گزارش نویسی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۰ ۱۸۵۵۵ فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۸:۰۰
۲۳۳۳۰ گزارش نویسی ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۰ ۲۶۸۹۰ منابع تغذیه ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۸:۰۰
۳۱۳۱۸ مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۰ ۳۲۰۱۶ کاربرد کامپیوتر در HSE ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۸:۰۰
۳۱۸۳۰ متالورژی مکانیکی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۰ ۹۸۱۱ تکنولوژی و کارگاه ساخت و نگهداری کوره های صنعتی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۸:۰۰
۱۱۲۶۹ حقوق جزای عمومی۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۸:۰۰ ۱۲۶۶۱ ریخته گری۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰
۱۱۸۰۷ خطوط انتقال مخابراتی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۸:۰۰ ۱۵۵۱۷ شیمی عمومی و علم مواد ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰
۱۵۵۲۷ شیمی فیزیک ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۸:۰۰ ۱۵۵۱۷ شیمی عمومی و علم مواد ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰
۱۷۴۲ آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۸:۰۰ ۲۴۹۳۹ متون فقه۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰
۲۶۴۵۷ مقاومت مصالح۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۸:۰۰ ۲۷۱۷۱ نورد سرد ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰
۲۷۳۲ ابزار دقیق و اندازه گیری الکترونیکی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۸:۰۰ ۳۱۴۳۲ شیمی عمومی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰
۳۲۰۱۵ بیماریهای شغلی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۸:۰۰ ۳۸۰۱ اصول انعقاد قرارداد و پیمانکاری ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰
۴۳۱۵ اصول شکل دادن فلزات ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۸:۰۰ ۴۱۲۲ اصول خوردگی و آزمایشگاه ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰
۱۵۶۱۲ شیمی محیط زیست ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۰ ۲۲۱۲۰۶ اخلاق اسلامی ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۰
۱۵۶۱۲ شیمی محیط زیست ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۰ ۲۲۱۲۰۶ اخلاق اسلامی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۰
۲۳۱۵۳ کنترل کننده های صنعتی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۰ ۳۱۶۳۲ حقوق ثبت احوال ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۰
۲۴۷۷۱ متالورژی فیزیکی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۰ ۳۲۱۲۰۹ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۰
۲۴۸۴۳ موتورهای حرارتی داخلی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۰ ۱۳۷۷۶ زبان فنی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۸:۰۰
۳۱۴۴۵ ایمنی در صنایع فلزی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۰ ۱۴۹۶۸ سیستم های کنترل خطی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۸:۰۰
۳۱۸۱۱ حقوق مدنی (عقود معین۲) ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۰ ۲۵۶۹۳ مدیریت و سنجش شبکه های گسترده ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۸:۰۰
۵۳۱۳ الکترونیک صنعتی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۰ ۳۱۳۱۵ حسابداری شرکتهای غیرسهامی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۸:۰۰
۵۵۳۷ ایمنی تاسیسات الکتریکی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۰ ۳۲۰۱۸ کلیات بهداشت محیط ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۸:۰۰
۲۲۱۳۱۰ زبان خارجی عمومی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۲:۰۰ ۸۲۲۹ تاسیسات و پروژه ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۸:۰۰
۲۲۱۳۱۰ زبان خارجی عمومی ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۲:۰۰ ۸۲۲۹ تاسیسات و پروژه ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۸:۰۰
۲۲۱۳۱۰ زبان خارجی عمومی ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۲:۰۰ ۱۱۲۱۹ حقوق ثبت اسناد ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰
۲۷۱۷۸ نورد گرم۱ ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۲:۰۰ ۱۱۲۲۲ حقوق ثبت اسناد۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰
۲۷۱۷۸ نورد گرم۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۲:۰۰ ۱۶۹۲۹ طراحی قالب ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰
۳۰۲۲۰ اخلاق حرفه ای ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۲:۰۰ ۵۷۸۳ اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰
۱۱۳۹۱ حقوق مدنی۱(اشخاص و حمایت از محجورین) ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۸:۰۰ ۹۰۰۴ ترمودینامیک ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰
۱۵۷۵۹ شناخت و پیکربندی ISP ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۸:۰۰ ۹۰۰۵ ترمودینامیک ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰
۱۸۶۰۱ فیزیک عمومی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۸:۰۰ ۹۶۸۳ تکنولوژی جوشکاری و آزمایشگاه ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰
۱۸۶۰۷ فیزیک عمومی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۸:۰۰ ۲۲۱۲۰۱ اندیشه اسلامی۱ ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۲:۰۰
۱۸۶۰۷ فیزیک عمومی ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۸:۰۰ ۲۲۱۲۰۱ اندیشه اسلامی۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۲:۰۰
۲۳۰۳۴ کنترل کیفیت ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۸:۰۰ ۲۲۱۲۰۱ اندیشه اسلامی۱ ۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۲:۰۰
۲۶۲۰۳ مستند سازی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۸:۰۰ ۳۲۱۲۱۲ تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۲:۰۰
۳۱۴۳۱ فیزیک عمومی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۸:۰۰ ۳۲۱۲۱۲ تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۲:۰۰
۳۱۸۱۲ جرایم علیه مصالح عمومی کشور ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۸:۰۰ ۲۲۸۱۶ کلیات عقود معین و ارث ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۸:۰۰
۵۷۳۷ انجماد فلزات و آزمایشگاه ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۸:۰۰ ۲۳۱۶ آمار و احتمالات مهندسی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۸:۰۰
۱۱۲۶۶ حقوق جزای عمومی۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰ ۲۵۱۴۵ مدارهای الکتریکی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۸:۰۰
۱۳۴۳۲ رله و حفاظت ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰ ۲۶۴۰۳ مفاهیم TCP/IP ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۸:۰۰
۱۴۹۵۹ سیستم های کنترل تاسیسات ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰ ۳۱۳۲۶ زبان تخصصی حسابداری ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۸:۰۰
۱۵۲۴۶ شبکه های کامپیوتری ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰ ۴۰۲۵ اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۸:۰۰
۲۴۵۶۴ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰ ۶۳۹۳ برنامه ریزی،سرویس و نگهداری تاسیسات ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۸:۰۰
۲۷۱۸۰ نورد گرم۲ ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰ ۶۳۹۳ برنامه ریزی،سرویس و نگهداری تاسیسات ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۸:۰۰
۲۷۱۸۰ نورد گرم۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰ ۶۵۳۲ برنامه ریزی فرآیند ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۸:۰۰
۳۱۴۳۷ ایمنی ماشین آلات ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰ ۹۷۰۷ تکنولوژی ریخته گری ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۸:۰۰
۵۶۱۹ ایمنی ماشین آلات ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۲۱۱۱ دینامیک و ارتعاشات ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۰:۰۰
۱۲۴۳۰ ریاضی کاربردی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۲:۰۰ ۱۷۲۸۱ عیوب نورد ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۰:۰۰
۱۴۸۴۱ سیستم های اندازه گیری ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۲:۰۰ ۱۷۲۸۱ عیوب نورد ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۰:۰۰
۲۲۱۱۱۴ دانش خانواده و جمعیت ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۲:۰۰ ۲۵۱۶۲ مدارهای الکترونیکی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۰:۰۰
۲۲۱۱۱۴ دانش خانواده و جمعیت ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۲:۰۰ ۳۱۴۴۶ ایمنی در صنایع  غیرفلزی  و شیمیایی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۰:۰۰
۲۶۶۵ آیین دادرسی مدنی۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۲:۰۰ ۳۱۸۱۸ حقوق مدنی (عقود معین ۱) ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۰:۰۰
۳۱۲۴۳ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۲:۰۰ ۳۲۰۱۲ آمار و کاربرد آن در HSE ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۰:۰۰
۱۱۲۷۳ حقوق جزای عمومی۳ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۸:۰۰ ۱۹۶۹۵ کاربرد رایانه ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۲:۰۰
۱۵۰۹۳ سیم کشی روشنایی فنی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۸:۰۰ ۳۰۶۶۹ ایمنی و بهداشت محیط کار ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۲:۰۰
۲۲۹۵۳ کنترل پروژه ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۸:۰۰ ۳۲۱۲۰۲ اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت) ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۲:۰۰
۲۲۹۶ آمار و احتمالات ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۸:۰۰ ۳۲۱۲۰۲ اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت) ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۲:۰۰
۲۴۲۳ آمار مقدماتی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۸:۰۰ ۱۲۶۳۵ رباتیک ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۸:۰۰
۲۴۵۸۴ مبانی کنترل خوردگی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۸:۰۰ ۱۲۸۰۷ رسم فنی۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۸:۰۰
۲۶۳۴۵ معادلات دیفرانسیل ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۸:۰۰ ۱۳۱۷۲ روشهای تولید صنعتی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۸:۰۰
۴۴۲۲ اصول فقه۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۸:۰۰ ۱۸۱۶۸ غلتکهای نورد ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۸:۰۰
۶۶۲۲ برنامه سازی شبکه ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۸:۰۰ ۲۴۱۷۱ مبانی برق ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۸:۰۰
۹۷۲۸ تکنولوژی و ساخت ماهیچه ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۸:۰۰ ۲۴۶۸۲ مبانی مهندسی برق و آزمایشگاه ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۸:۰۰
۱۱۵۴۵ خواص مکانیکی مواد ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۰:۰۰ ۲۵۱۷۸ مدارهای مجتمع خطی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۸:۰۰
۱۷۰۳۴ طراحی و مدلسازی به کمک کامپیوتر ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۰:۰۰ ۳۱۳۱۶ مبانی ریاضیات در حسابداری ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۸:۰۰
۲۳۷۶۶ ماشین های dc و مخصوص ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۰:۰۰ ۳۱۳۱۷ اصول حسابرسی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۸:۰۰
۲۷۰۴۰ مهندسی صنایع ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۰:۰۰ ۳۲۰۱۹ بازیافت مواد و انرژی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۸:۰۰
۲۷۰۴۵ مهندسی فاکتورهای انسانی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱۳۹۹ حقوق مدنی۲(اموال و مالکیت) ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۰:۰۰
۳۱۴۴۱ فاکتورهای انسانی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱۴۱۲ حقوق مدنی۳(کلیات قراردادها) ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۰:۰۰
۳۲۲۲۰ فاکتورهای انسانی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۵۶۷۴ شناخت اجزای ماشین ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۰:۰۰
۴۷۸۹۲ مهندسی ایمنی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۰:۰۰ ۲۴۹۳۷ متون فقه۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۰:۰۰
۷۸۸۶ پیکربندی مسیریابهای شبکه ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۰:۰۰ ۲۵۸۷۰ مدیریت منابع انسانی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۰:۰۰
۲۲۱۳۰۹ فارسی ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۰ ۲۵۸۷۵ مدیریت منابع انسانی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۰:۰۰
۲۲۱۳۰۹ فارسی ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۰ ۳۲۰۱۴ کارکردهای زیست محیطی صنعتی ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۰:۰۰
۲۲۱۳۰۹ فارسی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۰ ۳۲۰۱۴ کارکردهای زیست محیطی صنعتی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۰:۰۰
۳۲۱۲۰۶ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۰ ۵۲۹۶ الکترونیک(جبرانی) ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۰:۰۰
۳۲۱۲۰۶ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۰ ۵۳۲۰ الکترونیک عمومی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۰:۰۰
۱۲۶۶۳ ریخته گری۳ ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۸:۰۰ ۳۰۴۴۴ مدیریت کسب وکار و بهره وری ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۲:۰۰
۱۲۶۶۳ ریخته گری۳ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۸:۰۰ ۳۱۲۷۳ کارآفرینی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۲:۰۰
۱۳۳۹۲ رفتارسازمانی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۸:۰۰ ۳۱۶۳۴ حقوق مالیاتی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۲:۰۰
۲۳۷۳۷ ماشین ابزار تولیدی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۸:۰۰ ۱۲۳۸۰ ریاضی پیش دانشگاهی ۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۸:۰۰
۲۵۱۸۹ مدارهای منطقی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۸:۰۰ ۱۲۳۸۰ ریاضی پیش دانشگاهی ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۸:۰۰
۲۶۷۱۸ مکانیک سیالات ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۸:۰۰ ۱۲۳۸۰ ریاضی پیش دانشگاهی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۸:۰۰
۴۳۱۴ اصول شکل دادن فلزات ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۸:۰۰ ۱۳۲۳۲ روشهای شناسایی عوامل زیان آور محیط کار ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۸:۰۰
۱۰۶۹۸ حریم خصوصی و امنیت اینترنت ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۰:۰۰ ۱۹۶۰۲ کاربرد برق ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۸:۰۰
۱۹۷۴۰ کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۰:۰۰ ۲۴۴۸۴ مبانی علم اقتصاد ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۸:۰۰
۳۱۵۳۲ روش ها و فرآیندهای عملیات ثبت املاک ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۰:۰۰ ۳۱۴۳۵ روش های شناخت و کنترل عوامل زیان آورمحیط کار ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۸:۰۰
۳۲۰۱۳ روانشناسی صنعتی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۰:۰۰ ۵۷۲۶ انتقال مطالب علمی و فنی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۸:۰۰
۴۵۷۳ اصول ماشین کاری،سایش و روغن کاری ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۰:۰۰ ۱۲۰۸۸ دگرگونی فازها ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۰
۴۵۷۳ اصول ماشین کاری،سایش و روغن کاری ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۰:۰۰ ۱۲۳۸۹ ریاضی علم کامپیوتر ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۰
۲۴۱۵۴ مبانی بازاریابی و خرید ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰ ۱۳۱۵۷ روشهای تولید ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۰
۲۵۱۸۴ مدارهای مخابراتی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰ ۱۳۵۸۹ زبان تخصصی ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۰
۳۰۶۶۷ اصول سرپرستی ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰ ۲۲۹۱۳ کنترل اتوماتیک ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۰
۳۰۶۶۷ اصول سرپرستی ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰ ۳۲۰۱۷ قوانین و استانداردهای HSE ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۰
۴۷۸۹۱ ارزیابی ریسک ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰ ۳۲۰۱۷ قوانین و استانداردهای HSE ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۰
۸۲۷۹ توانایی ماشینکاری ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰ ۹۰۱۶ ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۰:۰۰
۱۱۱۶۶ حقوق تجارت ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۸:۰۰ ۲۵۱۴۶ مدارهای الکتریکی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۲:۰۰
۱۸۶۳۱ فیزیک کاربردی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۸:۰۰ ۲۸۵۵۳ خدمات الکترونیک ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۲:۰۰
۱۸۶۳۱ فیزیک کاربردی ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۸:۰۰ ۳۰۲۱۹ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۲:۰۰
۱۹۵۱ آشنایی با مبانی امنیت شبکه ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۸:۰۰ ۳۰۲۱۹ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۲:۰۰
۲۳۰۳۳ کنترل کیفیت ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۸:۰۰ ۳۰۲۲۲ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۲:۰۰
۲۴۵۹۰ مبانی کنترل کیفیت ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۸:۰۰ ۳۱۸۲۴ حقوق تجارت ۳ (اسناد تجاری) ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۲:۰۰
۲۴۹۹۴ محاسبات عددی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۸:۰۰ ۴۷۸۸۸ عوامل انسانی در محیط کار ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۲:۰۰
۲۹۴۴ اجزای ماشین۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۸:۰۰ ۶۶۸۳ برنامه نویسی مقدماتی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۲:۰۰
۳۱۴۴۰ وسایل حفاظت فردی و کاربرد آن ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۸:۰۰ ۲۷۲۸۵ نصب،تعمیر ونگهداری ماشین هایCNC ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۹:۰۰
۱۲۴۲۹ ریاضی کاربردی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۰
۱۳۵۸۹ زبان تخصصی ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۰
۱۳۶۴۴ زبان تخصصی۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۰

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا