نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   نیمسال

برنامه امتحانات پایان نیمسال۱-۱۴۰۱ مرکز زرند

برنامه امتحانات پایان ترم مرکز زرند در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاریخ امتحان ساعت نام‌درس نام رشته تاریخ امتحان ساعت نام‌درس نام رشته ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۳۰ شیمی فیزیک مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۸:۳۰ مدیریت منابع انسانی مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۳۰ طراحی و مدلسازی به کمک کامپیوتر مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۸:۳۰ […]

برنامه امتحانات پایان ترم دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ علمی کاربردی زرند

محل برگزاری امتحانات سالن دانشکده میباشد کددرس نام درس تاریخ امتحان ساعت ۱۵۵۲۷ شیمی فیزیک ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۸:۳۰ ۱۹۸۷۶ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۸:۳۰ ۲۹۴۴ اجزای ماشین۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۸:۳۰ ۱۱۱۱۰ حقوق اساسی۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۸۹ ریاضی علم کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۶۵۸۳ طراحی الگوریتم ها ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۷۷۲۶ عملیات حرارتی ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۸۵۶۹ فیزیک پیش […]

تقویم آموزشی ترم بهمن۱۴۰۰ علمی کاربردی

تقویم آموزشی نیمسال بهمن ۱۴۰۰ انتخاب واحد دانشجویان ۱۲ الی ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ حذف و اضافه دانشجویان ۲۳ الی ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ ساعت شروع انتخاب واحد ساعت ۰۰:۰۰ بامداد الی ۲۳:۵۹  در سامانه هم آوا به آدرس www.edu.uast.ac.ir  خواهد بود. درخواست مهمان ۲۳ بهمن الی ۴ اسفند ۱۴۰۰ تمدید درخواست مهمان تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ […]

ثبتنام علمی کاربردی زرند تا ۱۰شهریور۱۴۰۰ تمدید شد

پذیرش دانشجو برای مهر۱۴۰۰ دانشگاه علمی کاربردی زرند تمدید شد متقاضیان میتوانند تا تاریخ ۱۰شهریور ازطریق سایت سنجش به نشانی WWW.Sanjesh.org مراحل ثبتنام خودرا انجام دهند ۲۰۰۴۱-مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ۲۰۱۱۹ -مهندسی فناوری متالورژی – ذوب فلزات ۲۰۲۶۱ -مهندسی فناوری مکانیک – ماشین افزار ۱۰۰۸۱ -کاردانی فنی برق – برق صنعتی ۱۰۱۹۸ -کاردانی فنی متالورژی […]

بالا