نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زرند > آموزش > مدرسین > برنامه امتحانات پایان نیمسال۱-۱۴۰۱ مرکز زرند
۱۳۴ بازدید

برنامه امتحانات پایان ترم4011 مرکز زرند

برنامه امتحانات پایان نیمسال۱-۱۴۰۱ مرکز زرند

برنامه امتحانات پایان ترم مرکز زرند در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تاریخ امتحان ساعت نام‌درس نام رشته تاریخ امتحان ساعت نام‌درس نام رشته
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۳۰ شیمی فیزیک مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۸:۳۰ مدیریت منابع انسانی مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۳۰ طراحی و مدلسازی به کمک کامپیوتر مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۸:۳۰ دینامیک و ارتعاشات مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۳۰ مقاومت مصالح۲ مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۸:۳۰ متون فقه۱ کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۳۰ کنترل اتوماتیک مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۸:۳۰ برنامه نویسی مقدماتی کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۳۰ حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۸:۳۰ زبان تخصصی اینترنت کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۳۰ ایمنی در صنایع فلزی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۸:۳۰ غلتکهای نورد کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۳۰ ماشین ac و ترانس کاردانی فنی برق-برق صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۸:۳۰ زبان تخصصی(کاردانی مکانیک) کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۳۰ آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی کاردانی فنی-اینترنت و شبکه های گسترده ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۸:۳۰ حقوق تجارت ۴(حقوق شرکت ها و ورشکستگی) کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۳۰ برنامه ریزی،سرویس و نگهداری تاسیسات کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ کاربرد کامپیوتر در HSE مهندسی فناوری ایمنی(HSE)
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۰:۳۰ ریاضیات کاربردی مهندسی فناوری ایمنی (HSE) ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ انجماد فلزات و آزمایشگاه مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۰:۳۰ ابزار دقیق و اندازه گیری الکترونیکی مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ کارآفرینی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۰:۳۰ اصول میکرو کامپیوتر مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ ایمنی در آتش سوزی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۰:۳۰ ترمودینامیک مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۰ روشهای ایمنی آتش سوزی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۰:۳۰ ریاضی کاربردی(کاردانی برق) کاردانی فنی برق-برق صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۸:۳۰ مدارهای الکترونیکی مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۰:۳۰ خواص فیزیکی مواد کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۸:۳۰ منابع تغذیه مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۲:۳۰ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۸:۳۰ زبان تخصصی(مهندسی متالورژی) مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۲:۳۰ اصول حسابداری دولتی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۸:۳۰ برنامه ریزی فرآیند مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۲:۳۰ حقوق اداری۱ کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۸:۳۰ زبان تخصصی(مهندسی مکانیک) مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۲:۳۰ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۸:۳۰ فیزیک عمومی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۲:۳۰ تکنولوژی و کارگاه ساخت و نگهداری کوره های صنعتی کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ آمار و کاربرد آن در HSE مهندسی فناوری ایمنی(HSE)
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۲:۳۰ حقوق بین الملل عمومی۲ کارشناسی  حقوق ثبت اسناد و املاک ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ ریاضی عمومی(مهندسی الکترونیک) مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۸:۳۰ متالورژی فیزیکی مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ ریخته گری۳ مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۸:۳۰ روشهای تولید مخصوص مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ مبانی علم اقتصاد کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۸:۳۰ ایمنی تاسیسات الکتریکی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ روش های شناخت و کنترل عوامل زیان آورمحیط کار کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۸:۳۰ الکترونیک صنعتی(کاردانی) کاردانی فنی برق-برق صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ مبانی کنترل کیفیت کاردانی فنی برق-برق صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۸:۳۰ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کاردانی فنی برق-برق صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ برنامه سازی شبکه کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۸:۳۰ موتورهای حرارتی داخلی کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۰ نورد گرم۱ کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۰:۳۰ برنامه سازی تحت وب مهندسی فناوری اطلاعات ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۲:۳۰ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۰:۳۰ کنترل کننده های صنعتی مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۲:۳۰ اخلاق حرفه ای
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۰:۳۰ انتقال مطالب علمی و فنی مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۲:۳۰ حقوق تجارت۱(اعمال تجاری) کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۰:۳۰ تست های غیرمخرب مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۲:۳۰ مدیریت و سنجش شبکه های گسترده کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۰:۳۰ حقوق مدنی۲(اموال و مالکیت) کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۲:۳۰ حقوق اساسی ۲ کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۰:۳۰ مبانی ایمنی کار کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۸:۳۰ ریاضیات مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۰:۳۰ حریم خصوصی و امنیت اینترنت کاردانی فنی-اینترنت و شبکه های گسترده ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۸:۳۰ سیستم های کنترل خطی مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۰:۳۰ شبکه های کامپیوتری کاردانی فنی-اینترنت و شبکه های گسترده ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۸:۳۰ دگرگونی فازها مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۰:۳۰ اصول ماشین کاری،سایش و روغن کاری کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۸:۳۰ آمار و احتمالات مهندسی مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۰:۳۰ خواص مکانیکی مواد کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۸:۳۰ توانایی ماشینکاری مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۲:۳۰ زبان خارجی عمومی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۸:۳۰ کاربرد کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۸:۳۰ زبان تخصصی۲ مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۸:۳۰ حقوق مدنی۱(اشخاص و حمایت از محجورین) کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۸:۳۰ استاتیک و مقاومت مصالح(متالورژی) مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۸:۳۰ فیزیک الکتریسیته و مغناطیس کاردانی فنی برق-برق صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۸:۳۰ کنترل کیفیت(مهندسی مکانیک) مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۸:۳۰ تکنولوژی جوشکاری و آزمایشگاه کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۸:۳۰ حقوق جزای عمومی۱ کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۸:۳۰ تاسیسات و پروژه کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۸:۳۰ آمار و احتمالات کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ قوانین و استانداردهای HSE مهندسی فناوری ایمنی(HSE)
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۸:۳۰ آمار و احتمالات کاربردی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۸:۳۰ رله و حفاظت کاردانی فنی برق-برق صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ تکنولوژی و ساخت ماهیچه مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۸:۳۰ سیم کشی روشنایی فنی کاردانی فنی برق-برق صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ حقوق جزای عمومی۲ کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۸:۳۰ استاتیک و مقاومت مصالح(مکانیک) کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۳۰ شیمی محیط زیست مهندسی فناوری ایمنی (HSE) ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها کاردانی فنی برق-برق صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۳۰ اصول خوردگی و آزمایشگاه مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ مفاهیم TCP/IP کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۳۰ ترمودینامیک و انتقال حرارت مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ نورد گرم۲ کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۳۰ حقوق تجارت کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۰:۳۰ حقوق مدنی (خانواده) کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۳۰ حقوق تجارت۲(شرکت های تجاری) کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۲:۳۰ اصول و فنون مذاکره
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۳۰ ایمنی ماشین آلات کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۲:۳۰ اندیشه اسلامی۱
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۳۰ ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۸:۳۰ خطوط انتقال مخابراتی مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۳۰ ریاضی علم کامپیوتر کاردانی فنی-اینترنت و شبکه های گسترده ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۸:۳۰ مدارهای مجتمع خطی مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۳۰ سیستم های کنترل تاسیسات کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۸:۳۰ مبانی مهندسی برق و آزمایشگاه مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۳۰ حقوق مدنی (عقود معین ۱) کارشناسی  حقوق ثبت اسناد و املاک ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۸:۳۰ مقررات و روشهای جاری امور مالی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۲:۳۰ دانش خانواده و جمعیت ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۸:۳۰ مبانی ریاضیات در حسابداری کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۲:۳۰ عملیات حرارتی کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۸:۳۰ روشهای تولید کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۸:۳۰ کنترل پروژه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۸:۳۰ ریاضی پیش دانشگاهی
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۸:۳۰ معادلات دیفرانسیل ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ الکترونیک(جبرانی) مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۸:۳۰ ریاضی کاربردی(مهندسی متالورژی) مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ روشهای آنالیز مواد مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۸:۳۰ اصول بازرگانی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ مقدمه علم حقوق کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۸:۳۰ عربی پیش کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ ایمنی در صنایع غیرفلزی و شیمیایی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۸:۳۰ شیمی عمومی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ روشهای تولید صنعتی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۸:۳۰ کاربرد رایانه کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ الکترونیک عمومی کاردانی فنی برق-برق صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۸:۳۰ شیمی عمومی و علم مواد کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۰:۳۰ حقوق مسئولیت مدنی کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۸:۳۰ مبانی کنترل خوردگی کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۲:۳۰ اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت)
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۰ فاکتورهای انسانی ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۲:۳۰ گزارش نویسی
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۰ ریخته گری۲ مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۸:۳۰ متالورژی مکانیکی مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۰ ایمنی ذاتی در فرایندها کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۸:۳۰ اجزای ماشین۱ مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۰ زبان تخصصی(کاردانی ایمنی) کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۸:۳۰ اصول شکل دادن فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۰ مهندسی فاکتورهای انسانی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۸:۳۰ مبانی سازمان و مدیریت کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۰ ماشین های dc و مخصوص کاردانی فنی برق-برق صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۸:۳۰ مدارهای الکتریکی(کاردانی برق) کاردانی فنی برق-برق صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۰ آشنایی با مبانی امنیت شبکه کاردانی فنی-اینترنت و شبکه های گسترده ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۸:۳۰ شناخت اجزای ماشین کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۰ زبان تخصصی(کاردانی متالورژی) کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۰:۳۰ کارکردهای زیست محیطی صنعتی مهندسی فناوری ایمنی(HSE)
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۰:۳۰ آیین دادرسی مدنی۳ کارشناسی  حقوق ثبت اسناد و املاک ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۰:۳۰ پیکربندی مسیریابهای شبکه کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۲:۳۰ انتقال حرارت مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۰:۳۰ استانداردهای فولاد کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۲:۳۰ فارسی ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۰:۳۰ جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۸:۳۰ الکترونیک صنعتی(مهندسی) مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۲:۳۰ تاریخ تحلیلی صدر اسلام
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۸:۳۰ مدارهای مخابراتی مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۲:۳۰ اخلاق اسلامی
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۸:۳۰ محاسبات عددی مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۸:۳۰ سیستم های اندازه گیری مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۸:۳۰ مدیریت رفتار سازمانی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۸:۳۰ مهندسی صنایع مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۸:۳۰ رفتارسازمانی کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۸:۳۰ مدیریت ایمنی و بهداشت کار کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۸:۳۰ مدارهای منطقی ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۸:۳۰ ریاضی عمومی
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۸:۳۰ کاربرد برق کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۰:۳۰ مدارهای الکتریکی(مهندسی الکترونیک) مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۸:۳۰ کنترل کیفیت(کاردانی متالورژی) کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۰:۳۰ مدیریت کسب وکار و بهره وری
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۸:۳۰ مکانیک سیالات کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۰:۳۰ زبان تخصصی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۰:۳۰ روانشناسی صنعتی مهندسی فناوری ایمنی (HSE) ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۰:۳۰ آیین دادرسی کیفری۱ کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۰:۳۰ ریاضی عمومی۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۰:۳۰ مبانی برق کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۰:۳۰ حقوق بین الملل عمومی۱ کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۰:۳۰ متون حقوقی کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۰:۳۰ قوانین و آیین نامه های ایمنی کار کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۲:۳۰ اصول سرپرستی
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۰:۳۰ زبان فنی کاردانی فنی برق-برق صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۸:۳۰ فیزیک کاربردی مهندسی فناوری ایمنی(HSE)
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۰:۳۰ رسم فنی۱ کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۸:۳۰ تحلیل هزینه و منفعت مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۰:۳۰ مبانی و آثار نظام ثبت املاک کارشناسی  حقوق ثبت اسناد و املاک ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۸:۳۰ تکنولوژی ریخته گری مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۲:۳۰ ایمنی و بهداشت محیط کار ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۸:۳۰ رباتیک مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۲:۳۰ شناخت و پیکربندی ISP کاردانی فنی-اینترنت و شبکه های گسترده ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۸:۳۰ وسایل حفاظت فردی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۸:۳۰ وسایل حفاظت فردی و کاربرد آن کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰٫۳۵ عیوب نورد کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰٫۳۵ انتقال حرارت کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰٫۴۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰٫۴۴ انتقال و توزیع انرژی الکتریکی کاردانی فنی برق-برق صنعتی
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰٫۴۴ ترمودینامیک کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا