نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   دوم

برنامه امتحانات پایان ترم دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ علمی کاربردی زرند

محل برگزاری امتحانات سالن دانشکده میباشد کددرس نام درس تاریخ امتحان ساعت ۱۵۵۲۷ شیمی فیزیک ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۸:۳۰ ۱۹۸۷۶ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۸:۳۰ ۲۹۴۴ اجزای ماشین۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۸:۳۰ ۱۱۱۱۰ حقوق اساسی۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۸۹ ریاضی علم کامپیوتر ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۶۵۸۳ طراحی الگوریتم ها ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۷۷۲۶ عملیات حرارتی ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۸۵۶۹ فیزیک پیش […]

کلاسها و امتحانات پایان ترم مراکز علمی کاربردی حضوری برگزار میگردد

براساس بخشنامه وزارت علوم کلیه کلاسها و امتحانات دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بصورت حضوری برگزار میگردد. در راستای اجرای این بخشنامه کلیه کلاسها و امتحانات مراکز علمی کاربردی نیز از فروردین ۱۴۰۱ بصورت حضوری برگزار میگردد. و رعایت دستورالعملهای بهداشتی شامل استفاده از ماسک و بهداشت فردی میباشد […]

ثبتنام علمی کاربردی زرند تا ۱۰شهریور۱۴۰۰ تمدید شد

پذیرش دانشجو برای مهر۱۴۰۰ دانشگاه علمی کاربردی زرند تمدید شد متقاضیان میتوانند تا تاریخ ۱۰شهریور ازطریق سایت سنجش به نشانی WWW.Sanjesh.org مراحل ثبتنام خودرا انجام دهند ۲۰۰۴۱-مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ۲۰۱۱۹ -مهندسی فناوری متالورژی – ذوب فلزات ۲۰۲۶۱ -مهندسی فناوری مکانیک – ماشین افزار ۱۰۰۸۱ -کاردانی فنی برق – برق صنعتی ۱۰۱۹۸ -کاردانی فنی متالورژی […]

بالا