نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   تلفن

اطلاع از زمان ثبتنام علمی کاربردی زرند

چنانچه مایلید در زمان ثبتنام به شما اطلاع رسانی شود متن: *نام*نام خانوادگی*توضیحات(مثلا رشته) را به سامانه  ۱۰۰۰۳۴۳۳۴۲۰۴۰۰   پیامک کنید بدینوسیله شماره شما در سامانه پیامکی دانشکده ثبت میگردد دانشکده علمی کاربردی زرند  ۲بار در سال: نیمسال اول (تقریبأ تیرماه هرسال) و نیمسال دوم(تقریبأ آذرماه هرسال) در مقاطع کاردانی و کارشناسی از طریق سایت سنجش […]

بالا